Manukový med

13.02.2018

Získal si britské ostrovy, Irsko i další evropské i mimoevropské státy. U nás začíná být potenciál manukového medu teprve objevován. Zahájení pravidelné konzumace manukového medu v období nastupujícího podzimu je ideálním preventivním opatřením, jak se vyhnout vlně chřipek a nachlazení. Oproti mnoha jiným potravinám řazeným do kategorie "superfoods" navíc nabízí kromě pozitivního vlivu na lidský organismus také jedinečný chuťový prožitek. 

  • Odkud manukový med pochází?

Manukový med (Manuka med) pochází z Nového Zélandu. Tamní včely neodolají sladkému nektaru keře nazvaného manuka neboli balmín metlatý a produkují med jedinečných vlastností. Využití léčivých vlastností manuky není výdobytkem moderní civilizace. Novozélandští producenti manukového medu navazují na znalosti místního maurského obyvatelstva.

  • V čem manukový med vyniká nad ostatními českými medy?

Manukový med je jediným medem skutečně uznávaným v odborné lékařské praxi. Vyznačuje se přesně definovanými vlastnostmi. Jeho antibakteriální účinek je zjišťován laboratorně a bývá označen číslem uvedeným na obalu. Obecně platí, že čím je toto číslo vyšší, tím vyšší má med antibakteriální účinek.

Každý med do jisté míry hubí bakterie a napomáhá hojení ran. Nicméně antibakteriální účinek, známý jako peroxidová aktivita, je velmi snadno zničitelný v důsledku ředění, působení tepla či světla. Výzkumy manukového medu prokázaly obsah antibakteriální složky, která jej výrazně odlišuje od ostatních medů. Kromě peroxidové aktivity jsou ceněny pro svou jedinečnou neperoxidovou aktivitu trvale vykazující antibakteriální účinek. Tato přidaná hodnota manukového medu je stabilní, tedy neztrácí svou účinnost je-li med ředěn, vystaven teplu nebo světlu.

  • Jaké zdraví prospěšné látky obsahuje?

Významnou složkou manukového medu je laboratorně měřený methylglyoxal. Methylglyoxal je jedním z hlavních aktivních složek neperoxidové aktivity. Methylglyoxal zvyšuje protizánětlivý a antibakteriální účinek manukového medu. Manukový med také obsahuje určité množství enzymů, aminokyselin, vitamíny a minerálních látek.

  • Kde všude najde uplatnění? - Dá se používat k pečení?

Nejvýznamnější devizou manukového medu je schopnost účinně bojovat s bakteriemi, které jsou v současné době natolik odolné, že mnohdy nereagují na léčbu běžnými antibiotiky. Manukový med napomáhá posilovat imunitu. Doceníte jej především při nachlazení, chřipce a angíně. Dále přispívá regeneraci buněk při žaludečních potížích a žaludečních vředech. V případě zevního ošetření podporuje hojení ran, nežidů, diabetických vředů a menších popálenin. Bylo prokázáno, že manukový med snižuje zánětlivé reakce pokožky osob trpících ekzémem či akné. Manukový med lze aplikovat na pokožku jako takový nebo v podobě kosmetických produktů, které jej využívají jako jednu z výrobních surovin.

Využití manukového medu do pečení je možné, avšak s přihlédnutím ke snaze maximálně využít jeho jedinečných vlastností je doporučována zejména přímá konzumace ať už v kombinaci s pečivem či jako přísada do různých koktejlů, dresinků a salátů.

  • Proč je manukový výrazně dražší než ostatní medy?

Finančně náročný je již samotný proces získávání manukového medu. Včelstva jsou přesouvána z místa na místo tak, aby byl zachycen krátký okamžik, kdy manuka vykvétá. Všechny fáze zpracování manukového medu jsou řízeny přísnými pravidly. Med prochází systémem laboratorního testování kvality, především úrovně antibakteriální aktivity, což se v důsledku promítá do vyšší ceny konečného produktu. Zárukou však je vysoká a stabilní antibakteriální aktivita manukového medu.

  • Co znamená označení MGO, NPA...?

Účinek medu lze určit pomocí různých faktorů .

Označení MGO uvádí množství látky MgO (Methylglyoxal) v mg/kg. Hodnota MGO se pohybuje v rozmezí 100-1600.

Zkratkou NPA (Non-Peroxid Activity) je označována neperoxidová aktivita manukového medu měřená celou řadou biologických a chemických metod ve schválených laboratořích na Novém Zélandu. Testování zahrnuje difúzní test, jako přímé měření aktivity a testování methylglyoxalu. Na základě tohoto testování je manukovému medu přidělena hodnota 5+ až 25+.

UMF (Unique Manuka Faktor)

Označení UMF je registrovaná ochranná známka asociace UMFHA (Unique Manuka Faktor Honey Association). Hodnoty UMF odpovídají hodnotám NPA, neboť je používáno identických testů.

  • Za jak dlouho po otevření musíme med spotřebovat?

Pro spotřebitele je určující informace o datu minimální trvanlivosti uvedená na obalu. Obvykle se jedná o dobu tří let od stáčení do nádob. Informace o době spotřeby po otevření udávána není. Med je přírodním konzervantem, který se při vhodném skladování samovolně nekazí.

  • Jak poznám falzifikát manukového medu?

Profesor Petr Molan, odborník na problematiku manukového medu, v souvislosti s potvrzením pravosti produktu doporučuje jednoduchý test, který lze bez problému provést i v domácích podmínkách. Charakteristické gelovité skupenství manukového medu zůstává zachováno při zahřátí, kdy ostatní medy řídnou i při zchlazení, kdy ostatní medy tvrdnou. Manukový med zůstává pevný dokud není narušen nárazem nebo stlačením obalu. Krystalizace, přirozená vlastnost každého medu je vlastní také medu manukovému, avšak oproti běžným medům nastupuje pomaleji.

Manukový med s ověřenými účinky musí být řádně označen. Přední výrobci se nejčastěji přiklánějí k označení UMF nebo MGO.

Také výrazně nízká cena může být indikátorem skutečnosti, že se nejedná o pravý manukový med.